Formularz Kontaktowy

Budynek D-20
Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej
Centrum Naukowo–Badawcze Wydziału Elektrycznego
Janiszewskiego 8
50-370 Wrocław.

Anna Meller

Główny Koordynator Projektu

Piotr Koter

Koordynator ds. Pozyskiwania Funduszy

Jakub Rosa

Koordynator ds. Promocji

Michał Wielgus

Koordynator ds. Logistyki

Sebastian Kuraś

Koordynator ds. Finansów