Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Ryszard J. Zieliński

Przewodniczący Komitetu

Z Politechniką Wrocławską związany był już za czasów studenckich. Obecnie jest profesorem oraz pełni funkcję prodziekana ds. Finansów i współpracy międzynarodowej. Działalność naukowa profesora głównie związana jest z analizą kompatybilności elektromagnetycznej systemów radiokomunikacyjnych i zastosowaniem technik modelowania matematycznego przy planowaniu tego typu systemów. Od 2007, czyli od momentu założenia KN Wireless Group, jako opiekun Koła, wspiera wszelkie projekty realizowane przez studentów.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Honorowy przewodniczący Komitetu

Z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Elektroniki, profesor związany był już za czasów studenckich, gdzie zdobywał kolejne tytuły naukowe. Działalność naukowa profesora związana jest głównie z metodami badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności międzysystemowej instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Bieżące obowiązki dydaktyczne prof. Tadeusza Więckowskiego związane są, przede wszystkim z prowadzeniem kursów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, linii radiowych oraz wiele innych. Pełni również funkcję kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki.

Anna Meller

Główny Koordynator Projektu

Studentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teleinformatyka. Swoją przygodę w Kole Naukowym Wireless Group rozpoczęła w marcu 2016 roku. Przez ten czas brała udział w projekcie NOMAD oraz konferencji Future of Wireless Systems, podczas której odpowiadała przede wszystkim za promocję w social media. Niebawem, po zakończeniu tegorocznej edycji konferencji, ma nadzieję, cieszyć się tytułem inżyniera.
Zainteresowania: Wireless, IoT, Zarządzanie

Sztab organizacyjny

Piotr Koter

Koordynator ds. Pozyskiwania Funduszy

Student II roku telekomunikacji, przez co nieprzypadkowo jego oczkiem w głowie są sieci, programowanie i wszystko co związane z komputerami. Planuje rozwijać swoje pasje w tych kierunkach tak szybko, jak zmienia się świat IT. w poprzedniej edycji Future of Wireless Systems był członkiem zespołu ds. Fundraisingu.

Jakub Rosa

Koordynator ds. Promocji

Student 3 roku na Politechnice Wrocławskiej. w kole naukowym Wireless Group działa od 1,5 roku. Interesuje się wszystkim co związane z komputerem, najbardziej jednak upodobał sobie programowanie. w poprzedniej edycji FoWSu członek zespołu ds. Promocji, w tej edycji koordynator zespołu.

Sebastian Kuraś

Koordynator ds. Finansów

Student 3 roku Teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej. Członek Koła Naukowego Wireless Group od ponad półtora roku, od początku 2017 roku pełni w nim funkcję skarbnika. w poprzedniej edycji konferencji Future of Wireless Systems pracował w grupie ds. Logistyki oraz Programu i Przebiegu konferencji. w tegorocznej edycji jest koordynatorem grupy ds. Finansów.

Michał Wielgus

Koordynator ds. Logistyki

Student 3 roku na kierunku Teleinformatyka, aktualny Prezes Koła Naukowego Wireless Group. w poprzedniej edycji konferencji Koordynator zespołu ds. Programu i Przebiegu a w obecnej Koordynator zespołu ds. Logistyki. Interesuje się cyberbezpieczeństwem, od niedawna zajmuje się technologią Li‑Fi.

Zespoły