Jerzy Paczocha

Cyberbezpieczeństwo systemów IoT

15 kwietnia godz. 16:00

J. Paczocha - prelegent FoWS

IMIĘ: Jerzy

NAZWISKO: Paczocha

SPECJALIZACJA: IoT/cyberbezpieczeństwo

Prelekcja: CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW IOT

DATA I GODZINA: 15.04.21 (czwartek) GODZ. 16:00

Biografia

Główny specjalista   Instytut Łączności – PIB

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i studiów magisterskich Akademii Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny, kierunek bezpieczeństwo narodowe, spec. zarządzanie bezpieczeństwem. Główny specjalista w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. Ekspert z zakresu telekomunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie pracach rozwojowych, wdrożeniowych i konsultingowych w zakresie sieciowych systemów informatycznych, teleinformatycznych, sieci korporacyjnych, inżynierii ruchu, jakości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ekspert oceniający wnioski na dofinansowanie ze środków UE w programach POPC, RPO i INTERREG. Wykładał na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Członek Komitetów Technicznych PKN nr 182 ds. Ochrony informacji w systemach teleinformatycznych oraz KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Obszary zainteresowań: ICT, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe,  społeczeństwo informacyjne i e-administracja oraz krótkofalarstwo

Abstrakt, czyli dlaczego warto

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) jest technologią rozwojową wkraczającą w wiele zastosowań społeczeństwa i gospodarki m.in. w obszarach Przemysł 4.0, Inteligentne budynki, Smart City. Jest jedną z kategorii użytkowników korzystających z publicznych usług telekomunikacyjnych lub sieci dedykowanych, także planowych usługach 5G w kategorii mMTC (massive Machine Type Communications). IoT funkcjonuje w oparciu o sieci komunikacyjne, protokoły komunikacyjne i interfejsy, w których fizyczne i wirtualne „rzeczy” mają swoją tożsamość, atrybuty i wirtualną reprezentację. IoT stanowi kolejny krok w kierunku cyfryzacji, gdzie różne obiekty fizyczne, maszyny, serwery, inne urządzenia oraz ludzie mogą być połączeni za pośrednictwem sieci komunikacyjnych w środowiskach prywatnych, publicznych i przemysłowych informując o ich stanie i statusie w celu realizacji inteligentnych aplikacji i usług. W większości wypadków urządzenia IoT występują jako samodzielne lub wbudowane w systemy oparte na mikrokontrolerze podłączone do sieci komunikacyjnych zawierających jeden lub wiele czujników i elementów wykonawczych do interakcji z otoczeniem, w którym są zastosowane. Mogą także stanowić dodatkowy element funkcjonalny zintegrowany z terminalem użytkownika wykorzystywanym do komunikacji np. komputerem lub smartfonem. Dla poprawnego funkcjonowania urządzeń IoT oraz systemów i środowiska je otaczającego niezbędne jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w wielu aspektach: wewnętrznych, zewnętrznych i prawnych, w tym prawa telekomunikacyjnego, zarządzania kryzysowego, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, które wzajemnie się przenikają. 

Na konferencji

Prezentacja będzie przedstawiała trendy rozwojowe, skalę i obszary zastosowań (w tym rozwiązań związanych z COVID19), zagrożenia bezpieczeństwa, modele referencyjne systemów IoT oraz działania normalizacyjne i uwarunkowania prawne związane z prawem telekomunikacyjnym, ochroną danych osobowych, zarzadzaniem kryzysowym i krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Dołącz do wydarzenia lub podaj swój e-mail

Przypomnimy Ci o Konferencji