Krzysztof Grochla

Jak przez 10 lat przesyłać dane na drugi koniec miasta przy użyciu jednej baterii, czyli urządzenia IoT i LP WAN

15 kwietnia godz. 11:00

FoWs

IMIĘ: krzysztof

NAZWISKO: Grochla

SPECJALIZACJA: IoT

Prelekcja: Jak przez 10 lat przesyłać dane na drugi koniec miasta przy użyciu jednej baterii, czyli urządzenia IoT i LP WAN

DATA I GODZINA: 15.04.21 (Czwartek) GODZ. 11:00

Biografia

Pracuję w IITiS PAN w Gliwicach na stanowisku Profesora Instytutu, gdzie kieruję Zespołem Internetu Rzeczy. Pełnie funkcje Kierownika B+R w projekcie „Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast – Smart City IoT” – POIR.04.01.04-00-00005/17

W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem efektywności protokołów i sieci telekomunikacyjnych, projektowaniem protokołów i algorytmów dla sieci bezprzewodowych oraz architekturą oprogramowania systemów sieciowych. Napisałem pracę doktorską pt. „Dobór parametrów mechanizmów kształtowania ruchu protokołu IP”, obronioną 21 grudnia 2007. Jestem autorem ponad 100 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych, w tym 6 artykułów z Impact Factor.

Posiadam doświadczenie w realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowymi (kierowałem 5 projektami o wartości powyżej mln zł, uczestniczyłem w 4 międzynarodowych projektach B+R, w tym w 2 kierowałem pracami jednego z partnerów) oraz w zarządzaniu projektami. W ramach programu „Top 500 Innovators” uczestniczyłem w 2 miesięcznym szkoleniu z zarządzania i komercjalizacji badań na Uniwersytecie Stanforda. Jestem również doświadczonym wykładowcą, prowadziłem wykłady i zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Abstrakt, czyli dlaczego warto

Sieci bezprzewodowe niskiej mocy i dalekiego zasięgu, czyli LP WAN, umożliwiają transmisje danych na odległości wielu kilometrów przy bardzo małej mocy nadawania. Korzystając z ogólnodostępnych pasm radiowych ISM użytkownicy takich sieci mogą bez pozyskania licencji, bez konieczności współpracy z operatorem, przesyłać dane pomiędzy urządzeniami przy bardzo małym zużyciu energii. Urządzenia Internetu Rzeczy, korzystając z komunikacji LP WAN mogą przez lata wysyłać pomiary lub informacje o wykrytych zdarzeniach, jak np. zajęcie miejsca parkingowego, wypełnienie kosza na śmieci lub zużycie wody w budynku

Na konferencji

W trakcie referatu zostaną omówione podstawy działania sieci LP WAN, ze szczególnym uwzględnieniem standardu LoRa i LoRaWAN. Rozpoczynając od bezpośredniej transmisji danych pomiędzy urządzeniami, a bramami sieci LoRa dojdziemy do problematyki projektowania sieci LP WAN, w tym wyboru lokalizacji punktów dostępowych i zapewnienia redundancji oraz odporności na awarie w sieciach obejmujących tysiące urządzeń.

Dołącz do wydarzenia lub podaj swój e-mail

Przypomnimy Ci o Konferencji