Maciej Pakulski

Co to znaczy, że operator telekomunikacyjny może być "lepszy” lub "gorszy"?

Maciej Pakulski - prelegent FoWS

IMIĘ: Maciej

NAZWISKO: Pakulski

SPECJALIZACJA: Telekomunikacja

Prelekcja: Co to znaczy, że operator telekomunikacyjny może być "lepszy” lub "gorszy"?

DATA I GODZINA: 17.04.21 (sobota) GODZ. 9:00

Abstrakt, czyli dlaczego warto

Współczesne sieci telekomunikacyjne są złożonym ekosystemem, składającym się z dużej liczby elementów pozostających we wzajemnej zależności, dostarczając coraz bardziej zaawansowane usługi swoim użytkownikom. Skomplikowanie pracy z takimi sieciami polega na potrzebie ich skonfigurowania, tj. sparametryzowania w odniesieniu do postawionych oczekiwań biznesowych, motywowanych potrzebami użytkowników. Komponenty sieci – na przykład stacje bazowe – obejmują fizyczny sprzęt, ale także oprogramowanie. Obie te domeny wpływają na sposób funkcjonowania danego komponentu i w konsekwencji na możliwość świadczenia określonych usług dla użytkownika. Różni operatorzy mogą podchodzić w różny sposób do zagadnienia konfiguracji elementów sieciowych, co w połączeniu z fizyczną topologią sieci warunkuje możliwość świadczenia określonych usług abonentom. Dodatkowym elementem tej układanki są urządzenia końcowe (telefony, tablety itp.), posiadające odmienne charakterystyki sprzętowo-programowe i użytkowe, niekiedy ograniczające możliwość skorzystania z funkcjonalności dostępnych w sieci danego operatora. Z punktu widzenia dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje możliwość zbadania zagadnienia różnorodności sieci komórkowych u wielu operatorów, identyfikacji podobieństw i pogrupowania operatorów według określonych kryteriów podobieństwa. Celem tej aktywności jest, między innymi, wypracowanie scenariuszy rozwoju poszczególnych sieci operatorskich. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (przy współudziale NCBiR) projekt  zrealizowano w Nokii we Wrocławiu, w latach 2017-2020.

Na konferencji

Prezentacja dotyczy metodologii oraz wyników prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na automatyzację procesu profilowania operatorów, warunkującego definiowanie i wdrażanie scenariuszy rozwoju bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych 

Dołącz do wydarzenia lub podaj swój e-mail

Przypomnimy Ci o Konferencji