Marta Rogowska

Innowacyjne rozwiązania w 5G Standalone

Marta Roogowska - Prelegentka FoWS

IMIĘ: Marta

NAZWISKO: Rogowska

SPECJALIZACJA: Telekomunikacja

Prelekcja: Innowacyjne rozwiązania w 5G Standalone

DATA I GODZINA: 17.04.21 (sobota) GODZ. 16:00

Biografia

Marta Rogowska w 2010 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Fizyka Ogólna, specjalność Fizyka Nowych Materiałów oraz studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Optometria. Marta swoje doświadczenie zawodowe, w szczególności związane z realizacją prac B+R, zdobyła podczas realizacji studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. W ramach pracy naukowej w latach 2010-2013 uczestniczyła w grancie dofinansowanym z NCBiR, dotyczącym opracowania nieinwazyjnej metody wczesnej diagnostyki jaskry w oparciu o badanie korelacji dynamiki przedniego odcinka oka i aktywności układu sercowo-naczyniowego oraz w grancie dofinansowanym z NCN (OPUS-8) dotyczącym zaawansowanych metod obrazowania do modelowania procesów starzenia oraz określenia zmian zachodzących u pacjentów z jaskrą w latach 2015-2018. Marta w projekcie była odpowiedzialna za zgromadzenie danych dotyczących nieinwazyjnych pomiarów dynamiki deformacji rogówki z wykorzystaniem szybkiej kamery Scheimpfluga (tonometr CorVis ST), mających na celu określenie różnic wynikających z procesów starzenia zachodzących, analizę wyników (obrazów) obejmująca stworzenie algorytmu w środowisku obliczeniowym Matlab®. Marta była mocno zaangażowana w wystąpienia konferencyjne, najważniejsze z nich to: Frontiers in Optics: The 100th OSA Annual Meeting and Exhibit/Laser Science XXXII (17-21/10/2016), Rochester, NY, USA, EMBC: 37th Annual International Conference Of The IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (25-29/08/2015), Mediolan, VPOptics: VII European/I World Meeting in Visual and Physological Optics, (25-27/08/2014), VII EuropeanNanoscience: High-Field Nanoscience Workshop Dedicated to Professor Ryszard Błaszczyszyn (27-28/05/2010). Prowadziła również dydaktykę akademicką z optyki falowej, fizyki oraz zaawansowanych metod statystycznych. Obecnie w Nokii Marta jest zatrudniona na stanowisku Specyfikatora i na co dzień realizuje zadania związane z tworzeniem wymagań oraz dokumentacji technicznej dla innowacyjnych rozwiązań dla sieci 5G.

Abstrakt, czyli dlaczego warto

Oddział Nokia we Wrocławiu bierze czynny udział w rozwoju technologii 5G. Prezentacja obejmie omówienie technologii 5G Standalone, rozwijanej we wrocławskim oddziale firmy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zaprezentowane zostanie porównanie sieci standalone z sieciami non-standalone, a także przedstawione zostaną wyzwania pojawiające się podczas realizacji standardu samodzielnej sieci 5G. Ponadto przedstawione zostaną wybrane aspekty innowacji wprowadzonych w ramach projektu. Jedną z nich jest funkcjonalność wysokiej dostępności (High Availibility), która znacznie zwiększy niezawodność połączenia. Przedstawione zostaną ponadto usprawnienia dotyczące zmniejszenia wykorzystania energii przez systemy M2M oraz IoT, a także rozwiązania automatyzacji zachowań stacji bazowych.

Dołącz do wydarzenia lub podaj swój e-mail

Przypomnimy Ci o Konferencji