Dr inż. Wojciech Wodo

Cyberbezpieczeństwo bankowości cyfrowej w Polsce

Wodo - Prelegent Fows

IMIĘ: Wojciech

NAZWISKO: Wodo

SPECJALIZACJA: Cyberbezpieczeństwo

Prelekcja: Cyberbezpieczeństwo bankowości cyfrowej w Polsce

DATA I GODZINA: 17.04.21 (sobota) GODZ. 15:00

Biografia

Wojciech Wodo jest adiunktem w Katedrze Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz profesorem uczelni w Studium Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pan Wodo uzyskał tytuł doktora w naukach technicznych w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.

W kręgu zainteresowań naukowych dr Wodo leżą zagadnienia bezpieczeństwa komputerowego, ze szczególnym naciskiem na biometrię, tożsamość elektroniczną oraz cyberbezpieczeństwo bankowości cyfrowej. Wojciech Wodo kierował licznymi projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi ze środków takich agend jak NCN, FNP czy NCBR. Posiada również doświadczenie w zarządzeniu innowacją i przedsiębiorczości, dzięki czemu skutecznie komercjalizuje działania naukowe we współpracy z przemysłem.

Dr Wodo uwielbia kontakt ze studentami, przygotowuje autorskie wykłady i zajęcia z takich przedmiotów jak biometria i systemy biometryczne na kierunku Cyberbezpieczeństwo W-4, czy Bezpieczeństwo Systemów Wbudowanych na Informatyce W-11. Pan Wodo prowadzi stałą współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley, Politechniką Lwowską czy Uniwersytetem Technicznym w Rydze.

Abstrakt, czyli dlaczego warto

W wystąpieniu zostaną poruszone aspekty cyberbezpieczeństwa złożonego ekosystemu bankowości elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wdrożeniem dyrektywy PSD2. Przedstawiona zostanie koncepcja otwartej bankowości oraz aktorzy biorący w niej udział. Wskazane zostaną potencjalne obszary występujących zagrożeń w obszarze uwierzytelniania tożsamości, autoryzacji transakcji czy ataków socjotechnicznych, a także omówione poszczególne rozwiązania ochronne i koncepcje technologiczne. Podkreślona zostanie również kluczowa rola edukacji i podnoszenia świadomości użytkowników w obszarze cyberbezpieczeństwa usług cyfrowych i potrzeby ochrony danych osobowych.

Dołącz do wydarzenia lub podaj swój e-mail

Przypomnimy Ci o konferencji